دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفان- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
عنوان پژوهشنامه عرفان
صاحب امتیاز انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
شاپای چاپی
شاپای الکترونیکی
۶۱۲۳-۲۲۵۱
زبان نشریه فارسی( عنوان، چکیده، مشخصات نویسندگان به انگلیسی درج می شود)
نظم انتشار دوفصلنامه
کشور- شهر محل انتشار ایران-تهران
سال انتشار پاییز و زمستان ۱۳۸۸
حوزه تخصصی عرفان اسلامی، ادبیات عرفانی، مطالعات تطبیقی و گرایشهای مرتبط با حوزه عرفان اسلامی
وضعیت دسترسی  به نشریه دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد ، سریع و رایگان است.
زمان بررسی مقاله برسی اولیه حداکثر ۱۰ رو داوری ۳ الی ۶ ماه
الگوی استناددهی APA
رتبه علمی علمی- پژوهشی (براساس مجوز شماره ۳/۲۳۵۶۸۹ در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷)
نرم افزار بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی سمیم نور( مقالات فارسی)
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفان:
http://erfanmag.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب