دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه عرفان- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: تهران، اتوبان صدر (غرب به شرق)، نبش خروجی کاوه شمال، بهار جنوبی، کوچه نیکبخت، شماره 5، طبقه سوم.
تلفن:
خانم الهه افشار (مدیر اجرایی): 22799820
خانم هدیه بابایی (کارشناس مجله و مسئول سایت نشریه)
تلفکس: 22799561
کدپستی: 1939856515
آدرس وب سایت نشریه: www.erfanmag.ir
پست الکترونیک نشریه: infoerfanmag.ir

نشانی مطلب در وبگاه دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه عرفان:
http://erfanmag.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب